Constantina Raveca Buleu

Constantina Raveca Buleu este cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca a Academiei Române. A publicat cărţi despre Dostoievski, Nietzsche şi imaginea Greciei în literatură, fiind totodată autoarea masivului tratat academic Paradigma puterii în secolul al XIX-lea (2011). Publică frecvent în Contemporanul.