conf. univ. dr. Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu este conf. univ. dr. (doctor în filologie şi doctor în filosofie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); predă la Universitatea „Danubius” din Galaţi discipline din sfera ştiinţelor limbajului şi ale comunicării. A publicat ca autor: Sinonimia frazeologică în limba română (2007), Lingvistica integrală coşeriană (2012), Frazeologie românească. Formare şi funcţionare (2013); Tradition and Innovation in Language and Linguistics (2017) iar ca editor: Tobias Peucer, Despre relatările jurnalistice (2008), B.P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii (2013), E. Coşeriu, H. Geckeler, Orientări în semantica structurală (2016; trad. de Cr.M.) etc. Este, de asemenea, autorul a peste 150 de articole şi comunicări. Domenii de interes: filosofia limbajului, teoria limbii, semantică, frazeologie, hermeneutică, lingvistica textului.