Participanți

Florentina Anghel

n. 25 mai 1973, în comuna Clieni din judeţul Olt.
A absolvit: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, în anul 2008, iar în anul 2016, Masterat „Educaţie timpurie” la Universitatea din Piteşti.
Din anul 2018 are gradul I în învăţământul preşcolar.

Ştefan Borbély

Ştefan Borbély, echinoxist de formaţie, este profesor universitar de literatură comparată la Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, eseist şi critic literar. Ultima sa carte publicată e Simetrii şi discrepanţe (2017). Poate fi găsit frecvent în Contemporanul şi în lumea intelectuală virtuală. A nu se confunda cu persoane mai importante, care poartă acelaşi nume.

Andrei Cojocaru

Andrei Cojocaru este absolvent al Facultăţii de Litere şi al masteratului de Literatură Universală şi Comparată. În prezent este doctorand al Şcolii Doctorale de Studii Filologice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

George Corbu

n.17.08.1940

Este membru al Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA, din Oradea, Secţiunea de Literatură) din anul 2000, membru al Uniunii Scriitorilor din România (2003), membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008) şi membru al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2006). Este preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România (din anul 1995) şi directorul revistei „Epigrama” (din anul 2002). A fost primul preşedinte al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din România (2002).

conf. univ. dr. Claudia Costin

Claudia Costin este conferențiar la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Este coordonatoare a Colocviului Internațional „Omul și mitul” (ajuns la a VIII-a ediție), autoare a cărților Structuri mitice și simboluri dominante în dramaturgia lui Lucian Blaga (Editura Universitas XXI, Iași), Repere în istoria literaturii române. Epoca medievală (Editura Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava), Folclor literar românesc (Editura Universitas XXI, Iași), Folkloric Aspects of the Romanian Imaginary and Myth (Cambridge Scholars Publishing).

Loredana Cuzmici

Loredana Cuzmici este lector universitar la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Grigore Marian Dobreanu

Născut la 14 august 1949, în oraşul Târgu-Jiu, județul Gorj. A absolvit cursurile Liceului Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza (1967), Şcoala Militară de Ofițeri activi de Artilerie Sibiu (1970) şi Facultatea de Ştiințe Juridice şi Administrative a Universității „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, cu diploma de la Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu , a fost ofițer activ în cadrul unităților M.A.N. (1970-1998).  În prezent este pensionar.

Ana (Any) Drăgoianu

Data naşterii: 20 iulie 1975

Absolventă a Facultăţii de Psihologie din cadrul  Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti, 2011.

Debut în volumul de versuri, „Prea sentimentală”, editura SIMART, Craiova, lansat în cadrul manifestărilor „Eminescu la Floreşti” din 15 ianuarie 2006.

Ion Drăgoianu

S-a născut la data de 30 noiembrie 1962 în comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj. Este singurul copil al lui Nicolae şi Maria Drăgoianu. Absolvent al Liceului Energetic nr. 2 din Craiova în anul 1981 şi al

Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti, 2011.

Debutează cu epigrame în revista „Cugetul”.

Mihai Frunză

n. la 22 mai 1947
Medic dentist în Brăila.

Debut literar la frageda vârstă de 42 de ani (iulie 1989) cu o schiţă umoristică premiată la un concurs iniţiat de revista „Urzica”. După 1990 s-a consacrat definitiv ca prozator publicând peste 200 de schiţe în Urzica, Şopârla, Moftul român, Revista X, Booklook etc.

conf. Diana Gradu

Diana Gradu este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Domenii de activitate didactică: istoria limbii franceze, fonetică și fonologie, educație interculturală,limba franceză contemporană – practica textului și practica limbii franceze, exerciții gramaticale, analiza argumentativă a discursului, traduceri specializate.

Teme de cercetare: Evul Mediu francez si european; limbă, cultură și civilizație franceză medievală (secolele IX‐XII); mentalități și comportamente medievale; corpul uman in literatura franceză (din Evul Mediu până în modernitate); limba franceză contemporană (fonetică, fonologie, practica limbii) și traduceri.

Alexandru Hanganu

n. 23.03.1955, Cernătești ( Zărnești de Slănic), jud. Buzău

Membru UER

Membru al Cenaclului „Ștefan Tropcea” – Brăila

lector dr. Livia Iacob

Livia Iacob este, în prezent, lector dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași –Facultatea de Litere, activând în cadrul Catedrei de Literatură Comparată. Între 2001 şi 2003 a fost redactor la Editura Polirom, Iaşi; apoi, între 2003 şi 2007, redactor şi traducător la Editura Institutul European, Iaşi. În 2006 finalizează stagiul de doctorat cu frecvenţă în cadrul Catedrei de Literatură Comparată şi Estetică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; obţine titlul de doctor cu calificativul foarte bine şi distincţia Magna cum laude (diploma de doctor nr. 432 din 10.03.2009). A desfăşurat o bogată activitate de cercetare, vizibilă îndeosebi prin proiectele care s-au finalizat cu publicarea volumelor Romancieri interbelici (grant finanţat prin Programul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico-ştiinţifice derulat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică); Dicţionar de scriitori nord-americani (finanţat prin Programul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico-ştiinţifice derulat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, director de proiect Silvia Manoliu); Dicţionar de francofonie canadiană, Proiectul IDEI – 418 PN II Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, director de proiect: Corina Dimitriu-Panaitescu. În calitate de unic autor, a publicat următoarele volume de critică şi istorie literară: Romancieri interbelici, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2006, colecţia „Universitaria”, seria „Litere”; Parodia literară. Şapte rescrieri romaneşti, Editura Institutul European (cod CNCSIS 206), Iaşi, 2011, colecţia „Academica”, seria „Litere”. În calitate de coautor, a participat la elaborarea următoarelor lucrări având un pronunţat caracter ştiinţific şi academic:  Dicţionar de genetică literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2005; Canada anglofonă. Dicţionar de autori, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007; America mea. Scriitori în context. Dicţionar, Editura Demiurg, Iaşi, 2008; Concepte în mişcare. Studii despre stadiul actual al criticii şi istoriei literare româneşti, Editura Academiei, Bucureşti, 2010; Dicţionar de francofonie canadiană, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011; Omul biblic. Schiţă tipologică, Editura Institutul European, Iaşi, 2011. Este, de asemenea, autoarea volumelor de versuri Nimic nou sub soare, Editura Aleph, Piatra-Neamţ, 1995; Fragmente din războiul urban, Editura Outopos, Iaşi, 1999; Scrisori de închiriat, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2004; Nu toţi suntem îngeri, Editura Vinea, Bucureşti, 2013. Coordonează şi contribuie la editarea a numeroase volume de critică şi istorie literară, traduceri şi antologii, traducând constant din literatura franceză modernă (Simone de Beauvoir, Femeia pierdută, Editura Univers, Bucureşti, 2009; Marguerite Yourcenar, Labirintul lumii, vol. I, Amintiri pioase, Editura Univers, Bucureşti, 2010; Marguerite Yourcenar, Labirintul lumii, vol. II, Ce? Eternitatea, Editura Univers, Bucureşti, 2011 etc.). Este prezentă în publicistica românească atât în spaţiul academic (Studii eminescologice, Philologica Yassiensia, Acta Yassiensia Comparationis, cât şi în revistele literare consacrate (Convorbiri literare, Vatra, Dialog etc.).

conf. univ. dr. Emanuela Ilie

Emanuela Ilie, conferențiar universitar la Catedra de Literatură română a Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este critic literar și cunoscut didactician al literaturii române.

Nicolae Mecu

Nicolae Mecu este Cercetător științific gradul I în Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, în cadrul căruia coordonează departamentul Ediții critice și istorie literară; prof. univ., asociat al Școlii doctorale de la Facultatea de Litere a Universității București. Dedicat în particular cercetării activității lui G. Călinescu și editării critice a operei acestuia, a publicat totodată o serie de volume personale și colective de istorie a literaturii române moderne.

Paul Mihalache

Paul Mihalache este absolvent al Facultății de Filosofie, Universitatea din București (2003-2007). În prezent, doctorand al Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub îndrumarea Prof. univ. dr. Constantin Dram.

lect. univ. dr. Sorin Mocanu

Sorin Mocanu este lector dr. în cadrul Departamentul de Românistică, Jurnalism și științe ale comunicării și Literatură comparată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; cercetător postdoctoral 2011-2012 (POSDRU 89/1.5/S/61104), beneficiar Academia Română Bucureşti. Domenii de interes: literatura comparată, antropologie culturală, studii culturale, istoriografie.

conf. univ. dr. Cristinel Munteanu

Cristinel Munteanu este conf. univ. dr. (doctor în filologie şi doctor în filosofie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); predă la Universitatea „Danubius” din Galaţi discipline din sfera ştiinţelor limbajului şi ale comunicării. A publicat ca autor: Sinonimia frazeologică în limba română (2007), Lingvistica integrală coşeriană (2012), Frazeologie românească. Formare şi funcţionare (2013); Tradition and Innovation in Language and Linguistics (2017) iar ca editor: Tobias Peucer, Despre relatările jurnalistice (2008), B.P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii (2013), E. Coşeriu, H. Geckeler, Orientări în semantica structurală (2016; trad. de Cr.M.) etc. Este, de asemenea, autorul a peste 150 de articole şi comunicări. Domenii de interes: filosofia limbajului, teoria limbii, semantică, frazeologie, hermeneutică, lingvistica textului.

Costel Pătrășcan – caricaturist editorialist

Caricaturist editorialist:

Adevărul (1994-1998, 2008-2009)

Evenimentul zilei (1998-2000)

Cotidianul (2009)

Redactor sef la revista de umor si rebus Teapa

Săptămâna financiara (2005-2011)

Romania literara (2002)

Plai cu boi (toate ediţiile)

Aspirina săracului (toate ediţiile)

D.C. News (2011-2012)

Academia Caţavencu (2011 – 2016)

Obiectiv Vocea Brăilei (din 2010)

Express de Banat (din 2014)

Gazeta Românească – Tel Aviv (din 2015)

Jurnalul de Chișinău (din 2018)

 

41 premii internaţionale. Printre altele:

Japonia – 1994 (The Yomiuri Cartoon Contest, Tokio)

Croația – 1996 (Medunarodni Salon Karikature, Cvorak)

Taiwan – 1999 (Courage World Cartoon Contest, Taipei)

Macedonia – 1999 ( International Cartoon Contest, Skopje)

Franța – 1999 (Rhone – Poulenc Rhodia)

Germania – 2000 (Internatuinal Caricature Competition „HERMAN THE GERMAN”)

China – 2002 (LM International Cartoon Contest, Nanjing)

Iran – 2003 (Golaha Caricature Competition)

Canada – 2003 (International Editorial Cartoon Competition, Ottawan)

Cipru – 2003 (International „RAMIZ GOKCE” Cartoon Festival, Famagusta)

Korea – 2004 (Seoul World Cartoon contest)

Serbia – 2008 (International Cartoon Exhibition THE GOLDE SMILE, Belgrade) etc.

 

Participări la saloane internaţionale:

Belgia, Franţa, Croaţia, Turcia, Polonia, Japonia, Italia, Israel, Austria, Germania, Indonezia, Iran, Iugoslavia, Mexic, Taiwan, Spania, Brazilia, Macedonia, Canada, China, Columbia, Croatia, Portugalia, Germania, Olanda, Japonia etc.

 

Peste 80 premii naţionale

Colaborări televiziuni : TVR1, TVR2, B1TV, Antena 1, Realitatea TV

Rubrici permanente TVR 1 – emisiunea Interes General (din 2016)

NCN TV Cluj – rubrica Plici

Colaborări cu instituţii, organizaţii neguvernamentale şi agenţii de publicitate :

Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Greenpeace,Terra Mileniul III, Salvaţi Delta Dunării, Next Advertising, Graffiti BBDO.

 

Participări la expoziţii de grup în tara și străinătate

Iunie 2016 – Institutul Cultural Roman Tel Aviv, Israel

Aprilie 2007 Teatrul Poeme – Bruxelles, Belgia (organizator Ambasada României în Belgia)

Mai 1996 Galeria de Arta Chişinău

Expoziții personale în țară și străinătate:

4 mai 2014 – expoziţie de caricatura in cadrul RoFest Paphos Cipru

iulie 2007 – Leng Mu, China

Ploieşti, 2000

Craiova, 2000

Costineşti, 1995-1998

Buşteni 2007, 2013-2017

Reşiţa 1997, 2002-2004

Jupiter 2013-2017

Brăila,1991,2004-2008

Bucureşti, 2004, 2010

 

Albume de caricatură:

Libidoul la electorat,  2009

Fabricat in Romania,  2010

Istoria literaturii romane. ERATA, 2011

Istoria literaturii romane. ERATA LA ERATA, 2013

Negru pe alb. 117 caricaturi COLOR, 2014

Pas cu pas

Reînvățăm să râdem , 2017

 

Cărţi ilustrate:

1999 – Un buchet de ironii, Vasile Larco

000 – Culmea ironiei, Mihai Frunza

2001 – Sa nu ne fie de deochi,  Mihaela Kerestely, Stela Serbu Raducanu, Alexandru Hanganu

2003 – Cine a pus umor pe clanţă, Mihai Frunza

2003 – Flori de colt, Mihaela Kerestely

2003 – Catrene cu sprâncene, Elis Râpeanu

2004 – In radarul epigramei, Elis Râpeanu

2005 –  Rânduri care te pun pe gânduri, Paun Condrut

2006 – Catrene de căpătâi, Mihai Salcutan

2007 – Terapia prin râs, Mihai Frunza

2008 – Singur între patru versuri, Laurenţiu Ghiţă

2016 – Jurnalul secret. Serie nouă, Editura Corint, Alex. Ştefănescu

Mircea Păduraru

Mircea Păduraru este lector la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 2011 și-a susținut doctoratul în filologie cu teza Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc, publicată în 2012, la Editura UAIC, pentru care a primit Premiul pentru debut acordat sub auspiciile Ziarului de Iași și Premiul pentru debut „Convorbiri Literare”. Este titularul cursului de Etnologie și folclor, a publicat în Philologica Jassyensia, Review of Ethnography and Folklore, Transilvania, Kilometer Null, Jurnal teologic ș.a. Este membru al Asociației de Studii Etnologice din România (ASER), fost bursier Vasile Pârvan și Membru al Accademia di Romania a Roma. Este membru al centrului de cercectare Ethnography and Eclesiology (Universitatea București). A efectuat stagii de cercetare si predare la Konstanz, Jena, Berlin, Roma, Chicago s. a. Principalele arii de interes sunt religia vernaculară, istoria etnologiei românești, religia materială, imaginarul.

Constantina Raveca Buleu

Constantina Raveca Buleu este cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca a Academiei Române. A publicat cărţi despre Dostoievski, Nietzsche şi imaginea Greciei în literatură, fiind totodată autoarea masivului tratat academic Paradigma puterii în secolul al XIX-lea (2011). Publică frecvent în Contemporanul.

Ciprian Teodorescu

Studii universitare: Filologie (sectia limbi clasice), Universitatea „Alexandru Ion Cuza” Iași (promoția 1996)

Doctorat în Filologie (2008, Universitatea „Alexandru Ion Cuza” Iași), cu teza Dialogul între om și divinitate în spațiul mitico-folcloric românesc

Nichi Ursei

Născut la 09.02.1948, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea.

Absolvent al Şcolii Postliceale Sanitare şi al Şcolii Populare de Artă (secţia actorie).

– Membru al Clubului Umoriştilor Vâlceni (din 1995 până în prezent, preşedinte).

– Membru al Societăţii Culturale “Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea.

– Membru al Uniunii Epigramiştilor din România.